HOTLINE : 0988 5988 00

Trồng răng implant – Nha khoa Ident

Ngày đăng: 2020/05/05 at 2:21 Sáng

Mất răng là điều không thể tránh khỏi và có thể xảy ra ở bất kỳ độ tuổi nào. Nếu mất răng sau một khoảng thời gian mà không thực hiện các phương pháp phục hình thích hợp, phần xương hàm sẽ bị tiêu biến đi nhanh chóng và làm các răng bên cạnh cũng bị lung lay theo, lâu dần cũng sẽ rụng đi.

Hiện nay, có một số phương pháp giúp phục hình răng đã mất như: hàm giả tháo lắp, cầu răng sứ và răng Implant. Hãy cùng so sánh 3 phương pháp này để xem ưu và nhược điểm mà chúng đem lại.

https://sites.google.com/site/nhakhoaidentsite1/
https://sites.google.com/view/thunha
https://drive.google.com/drive/folders/1Doc_Ryyy0dhDagOm3ZHYQs3ujK_E33z7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aMbKLycU6-44HG6ShVmTr73Y8F7n-HDs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JjASxwRJz5U4_8uB8RYuc-R3X8UggA5J?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tKRKaOT-TEYERMeSI45jGMxb4XC-HAen?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1RZE2ydi8_un2u5NSJg_-mRNCnu_1maqBs2BHu5_rWxI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSei1dZdlROTdewM3uv49ASm4IreCvlYJ-HPAaJ5EM1-kSUXig/viewform
https://docs.google.com/drawings/d/1VNFVkavU_hYcx3vMnPuRLeewsheUtgmyKQMlbg6KfHE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1FmSEzCN8uiRSNAah856OvnkIqka0Fso3&usp=sharing
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=o9u1uaaiqj7a48hgr32pkndugs%40group.calendar.google.com&ctz=Asia%2FKarachi
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uzM3YVk0Lf27ZzHFPv82LmOLIKGyRUOKGM13MlzaAro/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1LsFIkL1By3B2hSYLIfT7DDCPLrXdjTbcO69HB74iY8U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1RyJm2NW2zCUN-Enz39JuJyB_i-LWWr8k4suSiQsHFV8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qDe4CP4A3qO3Revv3v0amGgGWqRT1_o7lIx8Tucm2ds/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1S7Xle2V4-Q2AtFi6lFOsVGd_x5bn0qxv4BKDDUDfNMM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-FPl_3g3t9TIooKE_x9hASBsbZqECJPZLVUxmBA3nwo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1RTeZue18tM8cnpO2xY0OycGfhUb3dy-VXm0-h3_H7Fk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mZI0B3uNY8UgMYCKkjntk6LquIH-lWKlgn-a0QBYFqE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c9Cz2ruDScvd92jGUlTQJBygpIbGSrAu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HFpZ_AWuaRh9LFbq0OYlcyL1yOHWVnXx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rMQBCtSM8oRzQ7kNbKY0l-FHfoN38qKd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DM21w_oI4gR77qBmH1uBh7B5IdCcOnG7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JS4iucTULVAUqvIl26BId5U0r8RvGENf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QX0tCKQXxsoE6jyI_iXnfyL4PjBgJ9sB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12jgxn-AMYTJJ8tahX3aoDxqU3Hoq8MsX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bXhrrjcCmkItEyqU625DKtKRGlNXVU-4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bmEzGkqpPFyP68f8lBxLMZDaSdrE5LV7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AuOCwU2JLf5OkI7R0LRL12LGISg_k8Fu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fVXlIvPbV0Gc64TEJB3KlsRfKbxA8EAl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MZpcmzLau3QQQubCulhMwXc6aZyjQLsR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FAVx-JdWh_Ez3-7XwS59ujjXEploq63x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vs8pYoY0lROpJrYobu_lD2whkEKG8EWb/view?usp=sharing
https://bit.ly/2Kkse6d
https://bit.ly/2wULtjE
https://bit.ly/3crPhbk
https://bit.ly/3akU38V
https://bit.ly/2VLwm4r
https://bit.ly/2XRMrbn
https://bit.ly/34PZZWm
https://bit.ly/3am35ml
https://bit.ly/2wS2Y42
https://bit.ly/3eFokD1
https://bit.ly/2RUAbU2
https://bit.ly/3eCrpDN
https://bit.ly/3ewHoTI
https://bit.ly/3cCxvC2
https://bit.ly/2VQJjKy
https://bit.ly/34QV7jX
https://bit.ly/2VpJcGE
https://bit.ly/2XQ1rXq
https://bit.ly/3apjqXl
https://bit.ly/2XQ1rqo
https://bit.ly/2RTTtZn
https://bit.ly/2Y3N8if
https://bit.ly/3cG27mx
https://bit.ly/3bqSsQu
https://bit.ly/2xBTWsz
https://bit.ly/2VnXGXp
https://bit.ly/3eAK56J
https://bit.ly/34SnLRz
https://bit.ly/2VLwfG3
https://bit.ly/2KnclMo
https://bit.ly/2yAEz3p
https://bit.ly/2VPhPEO
https://bit.ly/2zlf5aZ
https://sites.google.com/site/nhakhoaidentmanagement/
https://sites.google.com/view/nhakhoaidentworld/
https://drive.google.com/drive/folders/1RpEr-w2ufYfWIAx__-hq6dlgniwjudte?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10I_L6IPFKzIl77k00mqaJl0WKNhLuWR4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14COb0d4lmbPkaWOgq4TY2Zyxm2t_VCUd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FVW8oNXrpjQrvqlU0Fh2W47GO94Yb6sB?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1aaCS7ZJSgtCxFpLy7je4yoxX2qMZUyIewabgYg9OBsU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfglUREhUY8tVpVgpnObTh-iwg824Zi_i4XEhItiB1OVIiDA/viewform
https://docs.google.com/drawings/d/1WeI8b8q7z_10OZ2nlEeyTDzjTVh80KxXK7XH3vuwGRM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1sQf-xTknvryVJ9nJnolRw7q68OlVMThU&usp=sharing
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=me3pnpr8s3vfsbjrlks6kcnrj0%40group.calendar.google.com&ctz=Asia%2FKarachi
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z9yUVbsRotf8-HRdgNf-MQtCxdyAJAQcpspQpI-zZaE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1lP_DfokSTpel-yTd0kr9LW7FckdrpRaIXqfpKSji6Xg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QkBvkd2KwuPvYziG-UwkDnn9B69AiGLhngj1Vr6-iGc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16EO3jjIXtyJgrbR580Kp7x751HytBalkdle_hjzJEYk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/18Q7udhLrhkGE9KlWuYepy0IfOR1wahHc5bZAqMnjQUI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1LM7-gxQd9ZhPbO_OLaxYkyach3CxeNPlWabf3qXVkEA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1m19FLW_olpK2Sm0yIjo1JESIK5btNZK8id34mNXd1vk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1RwhIKvEGUrMHeR5MuKPUGcZwytyvtcC4RP6n5d_RB-w/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oZ5bRc4iEyMJIEo85JTeh8hRAYC83Hfv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sRkEtusOgOyi9YMPyCrrkEUETQC8zwMI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jOeNVBUCvPqoUXFGQgFshyGpmV0ISkM4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10xxrjnBHVqctQCefYXbcZ4_Fs-6qRIf_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1igQoFTdMyYvzR1MQa6t4X3Gqw6izjKUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tqt25UDfrHsWCaxzFae4el3GREWJXNZi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q1mHjCT87MW2ye3nM4HJJDMvAmmffoor/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DIWoPCeSmcwXZC08qb1R1qFDNrN3IaXY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e66Lw1PPLRQfTZjx53-4heLhKfhHfzUR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1datv-AVxP7lbyQ_flgMGHWjeHptFdw-4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jhjuy3pV71dGZbSyGmg8QjkCBAGTHvKq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VI8zJjxcLNIHyTA3QKdYGEG67lBMgd7H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LV4otgxp-Cd96rJDpVBPVQjNxmMIe9jN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SYYByw-oNm39yNStrmPqEL9gocgnIN1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AGATM1iqRhUkIw2TMDDGxaY2e8ZlMvLR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18hmyVY43jdPiGAOUTXKuyLhmyvjXOo7s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xgg2Kx0v8KFrWRPaQw6gy4qQxNaPDfy2/view?usp=sharing
https://bit.ly/2VzSgcg
https://bit.ly/2Y36pQQ
https://bit.ly/2KInLdX
https://bit.ly/2xYIaIP
https://bit.ly/3aAxNrG
https://bit.ly/2Y6fLuX
https://bit.ly/3cKR6Ah
https://bit.ly/3awFeQN
https://bit.ly/2VAiDP4
https://bit.ly/2S2fjKg
https://bit.ly/2Y1EMHJ
https://bit.ly/3bEI87u
https://bit.ly/2x4luGy
https://bit.ly/2zshMaG
https://bit.ly/2S3F3Gl
https://bit.ly/2VSVfeK
https://bit.ly/2S44846
https://bit.ly/2xXHwuZ
https://bit.ly/2VAMOFT
https://bit.ly/2zshJf0
https://bit.ly/3eJnVzk
https://bit.ly/2Y0NKVC
https://bit.ly/3eNgS8L
https://bit.ly/3bGb8Mk
https://bit.ly/3eMEDxN
https://bit.ly/2VYnXLj
https://bit.ly/3eNqpNb
https://bit.ly/3eHuIJX
https://bit.ly/3eNgR4H
https://bit.ly/2XX5QIa
https://bit.ly/2S3ALyG
https://bit.ly/2zmWE5r
https://bit.ly/2VAevib
https://bit.ly/2Y2e9T9
https://bit.ly/3eOhKKo
https://bit.ly/3cKBMDA

Tùy vào tình trạng tiêu xương hàm và nhu cầu của mỗi khách hàng mà sẽ lựa chọn cho mình loại trụ Implant phù hợp.
Đồng thời, trước khi thực hiện cấy ghép Implant, bác sĩ sẽ tiến hành chụp CT 3D Cone Beam để xác định tình trạng xương hàm, sau đó đưa ra phương án phục hình phù hợp cho khách hàng.

Dưới đây là một vài loại trụ Implant được sử dụng phổ biến hiện nay:

  • Implant Dio Hàn Quốc

Implant Dio là một thương hiệu Implant lớn và nổi tiếng của Hàn Quốc, được sử dụng phổ biến ở rất nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đây là một trong những dòng Implant có chi phí thấp nhất hiện nay nhưng lại sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội. Chất liệu Implant Dio được làm bằng Titan nguyên chất giúp tăng sự cứng chắc và khả năng tích hợp với mô xương tốt.

  • Implant Dentium Hàn Quốc 

Đây là một trong những loại Implant được sử dụng phổ biến nhất hiện nay, sản xuất bởi thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế.
Implant Dentium có mối kết nối giữa Abutment và trụ Implant theo cấu trúc mười vòng xoắn, kết hợp công nghệ xử lý bề mặt nhám phun cát, giúp tạo sự ổn định và độ bền của răng Implant được cao hơn.

  • Implant Dentium Mỹ 

Dentium Superline là nhãn hiệu Implant sản xuất tại Mỹ và được nhiều bệnh nhân mất răng lựa chọn. Đây là loại Implant tích hợp nhiều ưu điểm nổi bật, với bề mặt tiếp xúc của trụ lớn nên dễ dàng ổn định trong xương hàm.
Implant Dentium Mỹ được chế tạo từ Titanium nguyên chất, đảm bảo độ cứng chắc và độ bền cao, cùng kết quả thẩm mỹ đẹp.

Trồng răng sứ Sài Gòn là nơi chia sẽ kiến thức hay liên quan đến răng sứ